Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Welkom

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot een van de beste in de wereld: onze zorg is voor iedereen toegankelijk en kwalitatief van hoog niveau. Ondanks de technisch goede zorg, wordt de verleende zorg nog niet altijd als empathisch en compassievol ervaren door patiënten. De vorming van de toekomstig zorgprofessional en daarmee het toekomstig zorglandschap begint al in de opleiding. Echter, is er nog veel winst te behalen bij opleidingen in het aanbieden van onderwijs met betrekking tot de menselijke maat. De echte patiënt heeft geen plek in het curriculum, of slechts een hele kleine. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het empathisch vermogen naar mate de (geneeskunde)opleiding vordert, afneemt. Vanuit onze achtergrond in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben wij dit aan den lijve ondervonden en dat heeft ons doen besluiten hierop actie te ondernemen.

 

Mens Achter de Patiënt brengt verandering: onze droom is mensgericht medisch onderwijs, met als uitkomst mensgerichte zorg.

 

Mens Achter de Patiënt heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld, dat zowel overgenomen kan worden, als kan dienen als referentiekader. Tijdens dit programma komen toekomstig zorgprofessionals in contact met patiënten en interesseren zij zich in de mens achter de patiënt. Deze studenten hebben idealiter verschillende opleidingsachtergronden. Door deze manier van interprofessioneel opleiden krijgen studenten al tijdens de opleiding een breder beeld van de organisatie van zorg rondom een patiënt, in plaats van tijdens hun werk. Met behulp van dialoog- en terugkomsessies wordt de leerervaring verdiept.

Daarnaast wil Mens Achter de Patiënt een netwerkfunctie tussen patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen gaan vervullen. Onderwijsinstellingen worden bij het betrekken van patiënten namelijk geconfronteerd met organisatorische uitdagingen zoals patiëntenwerving, onderhoud van het patiëntenbestand en administratie. Deze organisatorische uitdagingen gaat Mens Achter de Patiënt uit handen nemen, zodat het makkelijker is patiënten te betrekken in de curricula met als uiteindelijke doel het medisch onderwijs mensgerichter maken.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat er onderwijsvoordelen zitten aan het betrekken van patiënten in het curriculum. Studenten raken gemotiveerder en geïnteresseerder en krijgen door het aangaan van het gesprek met een patiënt inzicht in de impact van ziekte. Patiënten krijgen een stem in het curriculum en vormen met hun verhaal de zorgprofessional van de toekomst.

Artikel Druckpunkt Magazin

Mens Achter de Patiënt is internationaal gegaan! Onlangs hebben we een artikel mogen schrijven voor een Duits, medisch gerelateerd, tijdschrift: Druckpunkt Magazin. In dit artikel…
Lees meer

Artikel Arts en Auto

In het decembernummer van Arts en Auto is een artikel verschenen over Mens Achter de Patiënt! Het winnen van de studentprijs, wat het ons brengt…
Lees meer

 

Please specify image url

Matthijs Bosveld en Sjim Romme

Matthijs (20) en Sjim (21) zijn beiden student aan Maastricht University. Matthijs studeert geneeskunde (derde jaar) en Sjim studeert Gezondheidswetenschappen (derde jaar) en Economie (derde jaar). Samen hebben zij ‘Mens Achter de Patiënt’ opgericht! Wil je meer over ons weten? Kijk dan snel even op de ‘Even voorstellen!‘-pagina!

© Foto door Alf Mertens