Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Welkom

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot een van de beste in de wereld: onze zorg is voor iedereen toegankelijk en kwalitatief van hoog niveau. Ondanks de technisch goede zorg, wordt de verleende zorg nog niet altijd als empathisch en compassievol ervaren door patiënten. De vorming van de toekomstig zorgprofessional en daarmee het toekomstig zorglandschap begint al in de opleiding. Echter, is er nog veel winst te behalen bij opleidingen in het aanbieden van onderwijs met betrekking tot de menselijke maat. De echte patiënt heeft geen plek in het curriculum, of slechts een hele kleine. Vanuit onze achtergrond in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben wij dit aan den lijve ondervonden en dat heeft ons doen besluiten hierop actie te ondernemen.

 

Mens Achter de Patiënt brengt verandering: onze droom is mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs.

 

Stichting Mens Achter de Patiënt heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld dat zowel overgenomen kan worden als kan dienen als referentiekader. Tijdens dit programma komen toekomstig zorgprofessionals in contact met patiënten en interesseren zij zich in de mens achter de patiënt. Zo krijgen ze meer inzicht in de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden. Met behulp van dialoog- en terugkomsessies wordt de leerervaring verdiept.

Deze studenten hebben idealiter verschillende opleidingsachtergronden. Hierdoor leren studenten niet alleen van ‘hun’ patiënt, maar ook van elkaars verschillende invalshoeken en nieuwsgierigheden. In een zorgstelsel waarin zorg steeds meer interdisciplinair verleend wordt, is deze kennis essentieel.

Daarnaast wil Stichting Mens Achter de Patiënt een netwerkfunctie tussen patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen gaan vervullen. Onderwijsinstellingen worden bij het betrekken van patiënten namelijk geconfronteerd met organisatorische uitdagingen zoals patiëntenwerving, onderhoud van het patiëntenbestand en administratie. Deze organisatorische uitdagingen neemt Stichting Mens Achter de Patiënt uit handen, zodat het makkelijker is voor onderwijsinstellingen patiënten te betrekken waardoor mensgericht onderwijs gefaciliteerd wordt.

Uit onderzoek blijkt namelijk (zie Theoretische achtergrond) dat er onderwijsvoordelen zitten aan het betrekken van patiënten in het curriculum. Studenten raken gemotiveerder en geïnteresseerder en krijgen door het aangaan van het gesprek met een patiënt inzicht in de impact van ziekte. Patiënten krijgen een stem in het curriculum en vormen met hun verhaal de zorgprofessional van de toekomst.

Het eerste MAP magazine!

Het eerste MAP magazine is een feit! Hieronder kunt u door het digitale magazine bladeren! Mocht je een hardcopy exemplaar willen ontvangen of wil je laten weten wat je ervan vindt? Neem dan contact op…
Lees meer

MAP-magazine: een sneak peek!

15 juni 2018 wordt de eerste editie van het MAP-magazine uitgebracht! In dit magazine hebben wij de verhalen en ervaringen van alle betrokkenen in beeld proberen te brengen: om ze te bedanken, maar bovenal om…
Lees meer

Bestuursleden gezocht!

Aan: Studenten van Maastricht University, Zuyd Hogeschool, ROC Leeuwenborgh, Arcus College en GildeOpleidingen. Stichting Mens Achter de Patiënt zet zich in voor een mensgerichte(re) zorg. Wij vinden dat mensgerichte zorg begint bij mensgericht onderwijs. Wij…
Lees meer

 

Please specify image url

Matthijs Bosveld en Sjim Romme

Matthijs (21) en Sjim (22) hebben beiden gestudeerd aan Maastricht University. Samen hebben zij Stichting Mens Achter de Patiënt opgericht met als doel mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs. Dit doen ze overigens niet alleen! Ben je benieuwd welke mensen nog meer bijdragen aan de organisatie van Mens Achter de Patiënt? Kijk dan op de ‘Even voorstellen!‘-pagina!

© Foto door Alf Mertens