Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Even voorstellen!

Wij, het team van Mens Achter de Patiënt, zijn enthousiast, pro-actief en hebben besloten om samen te proberen de zorg van morgen mensgericht(er) te maken. We zijn ervan overtuigd dat dit begint in de opleiding. Door patiënten en medische studenten samen te brengen denken en hopen wij meer wederzijds begrip te creëren en daardoor ook een meer mensgerichte gezondheidszorg.

Please specify image url

Matthijs Bosveld

Matthijs (BSc Geneeskunde) vindt dat je gedurende de geneeskundeopleiding veel leert over de ‘menselijke machine’, terwijl de psyche achter deze machine  onderbelicht blijft. En dit terwijl juist de psyche een wezenlijke rol speelt in het ziekteproces. Met Mens Achter de Patiënt hoopt hij (als is het maar een klein beetje) bij te dragen aan een gezondheidszorg waar mensen zich op hun gemak voelen en alle problemen in samenwerking met de zorgprofessional worden opgelost. Op deze manier probeert hij middels het project te bewerkstelligen dat het leed dat een ziekte met zich meebrengt voor de patiënt en naasten in de toekomst enigszins verzacht wordt.

Mede-oprichter Stichting Mens Achter de Patiënt
Please specify image url

Sjim Romme

Sjim (BSc Gezondheidswetenschappen en BSc Economics & Business Economics) las in zijn opleiding Gezondheidswetenschappen veel over trends in de zorg zoals een toenemende focus op mensgerichte zorg.  Het bleef echter grotendeels bij lezen. Wat hem opviel is dat gezondheidswetenschappers in opleiding weinig in contact komen met patiënten en dus weinig affiniteit ontwikkelen met deze groep. Dat is vreemd, omdat de hele organisatie van de zorg in het teken zou moeten staan van de doelgroep; de patiënt.

Als toekomstig zorgmanager maak je beleid voor grote groepen patiënten. Het is dan ook erg belangrijk dat je als zorgmanager weet wat ziekte nu écht betekent voor mensen en hun omgeving. Mens Achter de Patiënt probeert juist dit stukje bewustzijn bij te brengen bij toekomstig zorgprofessionals.

Mede-oprichter Stichting Mens Achter de Patiënt
Please specify image url

Marcel Verhoeven

Marcel Verhoeven heeft al ruim twintig jaar een ernstige vorm van een Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Dit is in 2016 dermate ernstig geworden dat uiteindelijk begin 2018 zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd.Tot het jaar 2016 had hij een eigen administratie- en belastingadvieskantoor, maar doordat de pijn zo heftig werd heeft hij dit moeten overdragen aan zijn collega’s.Hij wil graag zijn bijdrage leveren aan Mens Achter de Patiënt omdat hijzelf heeft meegemaakt dat de patiënt vaak niet centraal staat. Zorgverleners vergeten vaak te vragen wat patiënten zelf willen, terwijl de dialoog essentieel is. Wat heeft iemand nodig om de regie te kunnen behouden, en hoe kan de zorgaanbieder dat ondersteunen. Marcel is actief in de commissie Evenementen.

Commissie Evenementen
Please specify image url

Carmen Goessens-Geurten

Carmen is in feite een Mens Achter de Patiënt. Ze is ruim 12 jaar geleden getroffen door een CVA (een beroerte). Na een lange revalidatie heeft ze zich terug geknokt tot waar ze nu is. Ze heeft veel gewerkt met zorgprofessionals en kent inmiddels het klappen van de zweep. Carmen heeft in 2018 zelf meegedaan aan het MAP programma en ze omschrijft het als mooi en sprankelend. Toen ze gevraagd werd of ze MAP kon en wilde ondersteunen hoefde ze daar niet over na te denken! Sinds afgelopen zomer is ze actief in de commissie Deelnemers.

Commissie Deelnemers
Please specify image url

Eva Visbach

Eva Visbach is 21 jaar en houdt van uitgebreid koken inclusief natafelen, sporten (voornamelijk dans) en reist de hele wereld af: Zo heeft ze al Papoea, Sri Lanka, Zuid-Afrika en Vietnam gezien. Sinds drie jaar studeert ze Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Eva vindt dat empathie in de gezondheidszorg een expliciete(re) plek verdient in haar opleiding. Eva heeft deelgenomen aan de uitvoer van Mens Achter de Patiënt op Zuyd Hogeschool en één van de dingen die haar opvielen was dat de partner en mantelzorger een erg belangrijke rol speelde in het ziekteproces en dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed. Daarom dat ze sinds oktober 2017 het team van Mens Achter de Patiënt komt versterken, want ook Eva is enthousiast om samen met studenten en patiënten de zorg mensgerichter te maken!

Commissie Deelnemers
Please specify image url

Hélène van den Besselaar

Hélène van den Besselaar is halverwege 2018 met pensioen gegaan na 45 jaar gewerkt te hebben in de zorg, voornamelijk op de psychiatrische afdeling. Nu is zij onderzoeker met als thema: de mens achter de professional. Aangezien dit veel overlap heeft met de Mens Achter de Patiënt, spreekt het eigenlijk vanzelf dat zij actief wilde worden bij Mens Achter de Patiënt en dat doet ze nu met veel plezier.

Please specify image url

Nora El Moussaoui

Nora El Moussaoui is 19 jaar oud en komt uit Roosendaal. Ze zit momenteel in het tweede jaar van de opleiding gezondheidswetenschappen en vindt mensgerichte zorg erg belangrijk. Dit omdat ze gelooft dat ieder mens dat verdient! Nora versterkt sinds afgelopen zomer het team van Mens Achter de Patiënt en door deze functie te vervullen hoopt ze de zorg een stukje mensgerichter te maken. Momenteel is ze actief in de commissie Deelnemers.

Commissie Deelnemers
Please specify image url

Romy Spee

Romy Spee is sinds februari betrokken bij het team van Mens Achter de Patiënt. Ze zit momenteel in het derde jaar van Geneeskunde. Na zelf deel te hebben genomen aan een uitvoering van MAP op Zuyd Hogeschool was ze erg enthousiast en is ze al snel als docent actief geworden. Wat haar het meeste is bijgebleven is dat patiënten het als prettig ervaren wanneer een zorgprofessional zich kwetsbaar durft op te stellen door bijvoorbeeld toe te geven dat hij/zij fout zat. Dit zorgt voor een open en eerlijk gesprek. Romy wil later een empathische arts worden die verder kijkt dan de ziekte en luistert naar de behoeften van een patiënt.

Commissie Evenementen
Please specify image url

Jessie Roelofs

Jessie Roelofs is tweedejaars student Geneeskunde en versterkt sinds afgelopen zomer het team van Mens Achter de Patiënt. Vorig jaar heeft ze deelgenomen aan een MAP uitvoering op Hogeschool Zuyd en werd ze al snel erg enthousiast. De onderwijsmodule heeft haar flink aan het denken gezet, zo realiseerde ze zich hoeveel er nog veranderd moet worden binnen de zorg om een zorgomgeving te creëren waar patiënten tevreden over zijn en waar ze zelf graag in wil werken. Hier wil ze graag haar steentje aan bijdragen. Momenteel is Jessie actief als commissie Communicatie.

Commissie Communicatie