Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG

Wij zijn twee enthousiaste en pro-actieve studenten die samen het idee kregen om iets te doen aan het gemis aan empathie in de zorg. Mens Achter de Patiënt pakt dit probleem aan, daar waar het ontstaat: in de interactie tussen zorgprofessional en patiënt. We zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van patiënten met studenten zal leiden tot meer wederzijds begrip en daardoor ook tot een gezondheidszorg met meer empathie.

Matthijs studeert Geneeskunde en zit in zijn derde jaar. Matthijs vindt dat je gedurende de geneeskundeopleiding veel leert over de ‘menselijke machine’, terwijl de psyche achter deze machine (in de praktijk) onderbelicht blijft. En dit terwijl juist de psyche een belangrijk onderdeel is gedurende het ziek zijn. Met Mens Achter de Patiënt hoopt hij (als is het maar een klein beetje) bij te dragen aan een gezondheidszorg waar mensen zich op hun gemak voelen en alle problemen in samenwerking met de zorgprofessional worden opgelost. Op deze manier probeert het project het leed dat een ziekte met zich meebrengt voor de patiënt en naasten enigszins te verzachten.  

Je leert over de ‘menselijke machine’, terwijl de psyche achter deze machine onderbelicht blijft.

Sjim is derdejaars student Gezondheidswetenschappen. Wat hem opviel is dat studenten Gezondheidswetenschappen veel lezen over hoe patiënten zich zouden voelen, maar dat praktijkervaring hierin ontbreekt. Als toekomstig zorgmanager maak je beleid voor grote groepen patiënten. Het is dan ook erg belangrijk dat je als zorgmanager weet wat ziekte nu écht betekent voor mensen, hun naasten, werkomgeving et cetera. Mens Achter de Patiënt probeert juist dit stukje bewustzijn bij te brengen bij toekomstig zorgprofessionals.

Daarnaast hebben studenten Gezondheidswetenschappen in hun opleiding nagenoeg geen interactie met studenten Geneeskunde, terwijl hun beroepsvelden enorm veel overlap hebben. Mens Achter de Patiënt zorgt er ook voor dat de werelden van studenten Gezondheidswetenschappen en die van studenten Geneeskunde elkaar raken. Dit is volgens Sjim erg waardevol.

Het is dan ook erg belangrijk dat je als zorgmanager weet wat ziekte nu écht betekent voor mensen, hun naasten, werkomgeving et cetera.
whiteFoto4

Sjim Romme (links) en Matthijs Bosveld (rechts)