Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Netwerkfunctie

Stichting Mens Achter de Patiënt wil een netwerkfunctie tussen patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen gaan vervullen. Onderwijsinstellingen worden bij het betrekken van patiënten namelijk geconfronteerd met organisatorische uitdagingen zoals patiëntenwerving, onderhoud van het patiëntenbestand en administratie. Deze organisatorische uitdagingen neemt Stichting Mens Achter de Patiënt uit handen, zodat het makkelijker is voor onderwijsinstellingen patiënten te betrekken waardoor mensgericht onderwijs gefaciliteerd wordt.

Hiertoe is Stichting Mens Achter de Patiënt (regionaal) een samenwerking aangegaan met Huis voor de Zorg. Voor medische onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg op zowel MBO-, HBO- als WO-niveau wordt een patiëntenbestand opgebouwd waar de onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken.

 

Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie, mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. Het Huis voor de Zorg zet zich in de burgerparticipatie van de Limburgers in beweging te krijgen en te houden. Gezondheid, participatie en vitaliteit van alle Limburgers staat daarbij centraal. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt daarbij omarmt. In burgerparticipatie staat de patiënt, de cliënt en de zorgvrager natuurlijk ook centraal. Het Huis voor de Zorg heeft een jarenlange traditie om patiënten en patiëntenverenigingen van informatie te voorzien over bijvoorbeeld zorgaanbieders, veranderingen in de zorg en regelgeving. Bovendien bewaken en onderzoeken ze de kwaliteit van de zorg en zo nodig proberen ze deze te verbeteren, en zo de positie van de zorggebruiker te versterken. Mens Achter de Patiënt is bij uitstek een organisatie die zich, net als Huis voor de Zorg, inzet om de positie van de zorggebruiker te versterken. Wij steunen hen volledig en hopen onze goede samenwerking voort te zetten. Samen zetten we zorggebruikers (als burgers van Limburg) in hun kracht en geven we hen de gelegenheid om de zorgprofessional van morgen te vormen.

Adelante is een zorggroep voor algemeen specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, speciaal onderwijs, wonen en arbeidsrevalidatie met diverse locaties verspreid over heel Limburg. Ruim 1100 professionals en medewerkers ondersteunen volwassenen en kinderen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl! Hun motto: haal het beste uit jezelf! Door de samenwerking tussen Stichting Mens Achter de Patiënt en Adelante Zorggroep kunnen revalidatiepatiënten hun (vaak lange) ziektegeschiedenis inzetten voor de vorming van toekomstig zorgprofessionals!