Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Ambassadeurs

Onze ambassadeurs dragen het gedachtegoed van Stichting Mens Achter de Patiënt een warm hart toe. Zij proberen nieuwe connecties te leggen en de Stichting onder de aandacht te brengen bij (mogelijk) geïnteresseerden.

Please specify image url

Prof. dr. Bas Bloem, Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen

Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, en is initiatiefnemer en medeoprichter van ParkinsonNet. Bas is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren, met nadruk op het welbevinden van patiënten. Bas wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking binnen de gezondheidszorg stimuleren: participatory health.

Bloem: “Doktoren moeten veranderen, zij moeten hun patiënt als een partner gaan zien, in plaats van als een object van goed bedoelde zorg. Daarnaast zou het goed zijn om patiënten een veel actievere rol te geven, door hen in staat te stellen eigen keuzes te maken, en door ze bij te staan bij het maken van die keuzes. De gezondheidszorg moet het makkelijk maken voor de patiënt, en niet (alleen) voor de dokter. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, dient dit gedachtegoed goed geborgen te worden in het onderwijs van toekomstig artsen. Het onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt is hier een fantastisch voorbeeld voor, wat ik van harte ondersteun.”

Bas is een inspirerend spreker en gaf tijdens het TEDx Maastricht event uit 2011 een (voor ons) prikkelend praatje over hoe de dokter van zijn voetstuk af dient te stappen en meer als adviseur of coach voor de patiënt moet gaan fungeren: van God naar Gids. Deze TedTalk inspireert ons om de doelen van Stichting Mens Achter de Patiënt na te blijven streven en wij zijn ontzettend trots dat Bas Bloem zich als ambassadeur heeft aangesloten bij Stichting Mens Achter de Patiënt.

TEDxMaastricht: From god to guide by prof. dr. Bas Bloem

Please specify image url

Erik Driessen, PhD, Professor medisch onderwijs

Erik Driessen is professor medisch onderwijs en voorzitter van de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft hij een indrukwekkende staat van dienst in de onderzoekswereld. Hij publiceert over leren en beoordeling op de werkplek, mentorschap en het gebruik van portfolio’s in onderwijs.

Daarnaast is Erik hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Perspectives on Medical Education’. In die hoedanigheid streeft hij ernaar om het tijdschrift te positioneren op de scheidslijn tussen onderwijsontwikkeling- en onderzoek. Op die manier moet onderwijsonderzoek leiden tot beter onderwijs.

Erik is al langere tijd betrokken bij Mens Achter de Patiënt en steunt het initiatief van harte. Hij vindt het een belangrijk onderwijsinitiatief en een voorbeeld voor anderen. De evaluatie van de pilots van Mens Achter de Patiënt loopt via de vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoe,. Daarnaast verspreid Erik het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt en probeert hij ons te verbinden met nieuwe spelers die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Wilt u meer te weten komen over Erik, dan kunt u terecht op zijn website http://www.erikdriessen.com/

Please specify image url

dr. Asiong Jie, Bijzonder lector aan Zuyd Hogeschool, Internist-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum

Asiong is als internist-hematoloog werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum. In zijn werk heeft hij mensgerichte zorg hoog in het vaandel staan. Asiong richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van (kanker)patiënten in de huidige ziekenhuiszorg. Daartoe doet hij, als bijzonder lector op Zuyd Hogeschool, onderzoek naar geïntegreerde patiëntgerichte oncologische zorg. In zijn onderzoek wordt gefocust op het integreren van cure en care voor, tijdens en na kankerbehandeling. Zijn onderzoek wordt gekenmerkt door het actief betrekken van patiënten in onderzoek en zorgverbeterprojecten.  Asiong heeft veel ervaring met Experience-Based Co-Design (EBCD). Bij EBCD vormen de daadwerkelijke ervaringen van patiënten en hun mantelzorg, het uitgangspunt om samen met zorgverleners betekenisvolle verbeteringen in de zorg te bedenken.

De ervaringen van patiënten leidend laten zijn in het verbeteren van de huidige zorg is wat het gedachtegoed van Asiong met het gedachtegoed van Mens Achter de Patiënt verbindt. Daar waar Asiong de ervaringen van patiënten vooral gebruikt om de huidige zorg te verbeteren, worden de ervaringen van patiënten in ons onderwijsprogramma ingezet om de zorgprofessionals van morgen bewust te maken van de toegevoegde waarde en de noodzaak van mensgericht handelen. Dit gedachtegoed in combinatie met Asiong’s netwerk en expertise op gebied van patiëntenzorg en onderzoek maken Asiong een belangrijke ambassadeur van Stichting Mens Achter de Patiënt.  

Voor meer informatie, klik hier.

Please specify image url

Jose Maessen, Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid MUMC+

Jose Maessen werkt als Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid in het MUMC+. Patient centredness is in 2001 door het gezaghebbende Amerikaanse Institute of Medicine benoemt tot één van de zes belangrijkste dimensies van kwaliteit van zorg. Patiëntgerichte zorg richtte zich aanvankelijk op vriendelijke bejegening, aandachtig luisteren, duidelijke communicatie en empathisch zijn. Echter de patiëntgerichte benadering heeft de laatste jaren een belangrijke verandering ondergaan. Het behandelen van de patiënt als een individu, met zijn eigen identiteit, levensverhaal en levensplannen, en respect voor de patiënt zijn waarden, normen en preferenties zijn belangrijke principes van patiëntgerichte zorg geworden.

De veranderingen in inzichten in patiëntgerichte zorg worden vorm gegeven door te spreken over persoonsgerichte zorg: zorg die zich niet alleen richt op de lichamelijke en medische behoeften en op het verbeteren van de medische conditie, maar ook op de sociale en psychische voorkeuren en op het helpen van de patiënt om hem het leven te laten leven dat hij wil leven.

Recent schreef een patiënt op een “Is alles naar wens?”- kaartje: “Ik kom als mens naar het MUMC+, niet als ziekte/aandoening”. Dit is precies waar stichting Mens Achter de Patiënt voor gaat: Het project Mens Achter de Patiënt laat toekomstige zorgprofessionals in gesprek gaan met patiënten over de impact die de ziekte heeft op hun leven en leert hun de persoon zien achter de ziekte. Een geweldig initiatief waarbij de kennis en kunde van Jose omtrent o.a. onderzoek een zeer welkome versterking is!

Please specify image url

Edmond Öfner, Own Your Energy

Edmond Öfner heeft als klimmer en cameraman op de top van Mount Everest gestaan en veel andere Himalayareuzen beklommen. Edmond is eigenaar van Own Your Energy en heeft ontzettend veel ervaring met het geven van presentaties, workshops en verandertrajecten bij organisaties. Edmond is een mix van een bezield spreker en inspirator, maar bovenal ook trainer, gids en coach. Zijn expertise en bijdragen zijn ontzettend waardevol en dragen bij aan de inspiratie en voortgang van Mens Achter de Patiënt.

Portefeuillehouder: Enlightenment
Please specify image url

Hans Siepel, Schrijver

Hans Siepel is werkzaam als schrijver, spreker, coach, (media)trainer en adviseur. Hans laat zich inspireren door de wijsheden van de Hermetica, dat in tegenstelling tot de westerse wetenschap niet uitgaat van het wetenschappelijke mensbeeld maar juist van een zelfbewuste mens welke toegerust is met de kwaliteit welbewuste keuzes omtrent het scheppen van de wenselijke werkelijkheid. Hans Siepel heeft onlangs het boek Woorden voor Zorg uitgebracht, waarin hij door middel van een compacte vertelling zijn visie op communicatie in de zorg handvaten geeft: de driesprong waarnaar zorgprofessionals zouden moeten handelen omvat informatievoorziening, betekenisgeving en aanpak. Hij schrijft over communicatie in de zorg waarbij de mens centraal staat: iets wat naadloos aansluit bij Stichting Mens Achter de Patiënt. Mens Achter de Patiënt en Siepel delen dezelfde visie en versterken elkaar waar mogelijk!