Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Ambassadeurs

Onze ambassadeurs dragen het gedachtegoed van Stichting Mens Achter de Patiënt een warm hart toe. Zij proberen nieuwe connecties te leggen en de Stichting onder de aandacht te brengen bij (mogelijk) geïnteresseerden.

Please specify image url

Prof. dr. Bas Bloem, Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen

Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, en is initiatiefnemer en medeoprichter van ParkinsonNet. Bas is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren, met nadruk op het welbevinden van patiënten. Bas wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking binnen de gezondheidszorg stimuleren: participatory health.

Bloem: “Doktoren moeten veranderen, zij moeten hun patiënt als een partner gaan zien, in plaats van als een object van goed bedoelde zorg. Daarnaast zou het goed zijn om patiënten een veel actievere rol te geven, door hen in staat te stellen eigen keuzes te maken, en door ze bij te staan bij het maken van die keuzes. De gezondheidszorg moet het makkelijk maken voor de patiënt, en niet (alleen) voor de dokter. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, dient dit gedachtegoed goed geborgen te worden in het onderwijs van toekomstig artsen. Het onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt is hier een fantastisch voorbeeld voor, wat ik van harte ondersteun.”

Bas is een inspirerend spreker en gaf tijdens het TEDx Maastricht event uit 2011 een (voor ons) prikkelend praatje over hoe de dokter van zijn voetstuk af dient te stappen en meer als adviseur of coach voor de patiënt moet gaan fungeren: van God naar Gids. Deze TedTalk inspireert ons om de doelen van Stichting Mens Achter de Patiënt na te blijven streven en wij zijn ontzettend trots dat Bas Bloem zich als ambassadeur heeft aangesloten bij Stichting Mens Achter de Patiënt.

TEDxMaastricht: From god to guide by prof. dr. Bas Bloem

Please specify image url

Edmond Öfner, Own Your Energy

Edmond Öfner heeft als klimmer en cameraman op de top van Mount Everest gestaan en veel andere Himalayareuzen beklommen. Edmond is eigenaar van Own Your Energy en heeft ontzettend veel ervaring met het geven van presentaties, workshops en verandertrajecten bij organisaties. Edmond is een mix van een bezield spreker en inspirator, maar bovenal ook trainer, gids en coach. Zijn expertise en bijdragen zijn ontzettend waardevol en dragen bij aan de inspiratie en voortgang van Mens Achter de Patiënt.

Portefeuillehouder: Enlightenment