Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Institute for Positive Health
Positieve gezondheid staat voor gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven: de brede benadering van gezondheid waarin de mens centraal staat, niet de ziekte; waarin de mensen in hun kracht worden aangesproken en niet in hun zwakte; waarin iemand wel gediagnosticeerd kan zijn met een ziekte, maar alsnog een groot gebied kan hebben waar hij of zij wel gezond is. Machteld Huber heeft dit concept ontwikkeld in 2011 en later zes dimensies van gezondheid gedefinieerd: Naast het fysieke, mentale ook het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, meedoen en zingeving.

Stichting Mens Achter de Patiënt ademt positieve gezondheid. Ook wij focussen ons op de impact van ziekte en niet op ziekte zelf. Wij proberen toekomstig zorgprofessionals zich te laten richten op hoe zij mensen kunnen helpen een zinvol bestaan te laten leiden in plaats van puur de ziekte te bestrijden.

Het Institute for Positive Health (iPH) ondersteunt ons in het verwerken van positieve gezondheid in ons onderwijsprogramma. Daarnaast proberen we elkaars netwerk in te zetten om zowel iPH als Mens Achter de Patiënt met een groter publiek te kunnen delen.

Ik Ben Geweldig
Ik Ben Geweldig is een initiatief dat ideeën van jongeren ondersteunt. Op deze manier krijgen jongeren met een goed idee een flinke steun in de rug waardoor ze met hun idee meer impact kunnen maken. Aan alle jongeren die dit lezen: Als je een goed idee hebt waarmee je op wat voor manier dan ook bijdraagt aan een fijnere samenleving, twijfel niet en contacteer Ik Ben Geweldig. Naast financiële steun kunnen beschikken zij ook over expertise en een trainerspool waarmee ze jouw geweldige idee tot een fantastische uitvoering kunnen brengen!

Meer informatie via www.ikbengeweldig.nl

Compassion for Care
Compassion for Care wil de balans tussen ziel en zakelijkheid in de zorg herstellen omdat het één niet zonder het ander kan. Het doel is iedereen in de zorg bewust te maken van de kracht van passie / bevlogenheid, zelfcompassie en compassie voor een duurzaam zorgmodel. Ze willen mensen, van de RvB tot en met de receptioniste, bewust maken van dat zij zelf de sleutel in handen hebben en vandaag al binnen hun eigen invloedssfeer die verandering in kunnen zetten. De mensen zijn immers het systeem en elke kleine verandering kan het hele systeem in beweging zetten.

Compassion for Care probeert, in samenwerking met Mens Achter de Patiënt, bij te dragen door te werken aan onze drie pijlers: community, educatie en onderzoek, zoals verwoord in haar charter.

Meer informatie via www.compassionforcare.com

 

CfC
Huis voor de Zorg
Het Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie, mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. Het Huis voor de Zorg zet zich in de burgerparticipatie van de Limburgers in beweging te krijgen en te houden. Gezondheid, participatie en vitaliteit van alle Limburgers staat daarbij centraal. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt daarbij omarmt. In burgerparticipatie staat de patiënt, de cliënt en de zorgvrager natuurlijk ook centraal. Het Huis voor de Zorg heeft een jarenlange traditie om patiënten en patiëntenverenigingen van informatie te voorzien over bijvoorbeeld zorgaanbieders, veranderingen in de zorg en regelgeving. Bovendien bewaken en onderzoeken ze de kwaliteit van de zorg en zo nodig proberen ze deze te verbeteren, en zo de positie van de zorggebruiker te versterken. Mens Achter de Patiënt is bij uitstek een organisatie die zich, net als Huis voor de Zorg, inzet om de positie van de zorggebruiker te versterken. Wij steunen hen volledig en hopen onze goede samenwerking voort te zetten. Samen zetten we zorggebruikers (als burgers van Limburg) in hun kracht en geven we hen de gelegenheid om de zorgprofessional van morgen te vormen. HvdZlogo