Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Institute for Positive Health
Positieve gezondheid staat voor gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven: de brede benadering van gezondheid waarin de mens centraal staat, niet de ziekte; waarin de mensen in hun kracht worden aangesproken en niet in hun zwakte; waarin iemand wel gediagnosticeerd kan zijn met een ziekte, maar alsnog een groot gebied kan hebben waar hij of zij wel gezond is. Machteld Huber heeft dit concept ontwikkeld in 2011 en later zes dimensies van gezondheid gedefinieerd: Naast het fysieke, mentale ook het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, meedoen en zingeving.

Stichting Mens Achter de Patiënt ademt positieve gezondheid. Ook wij focussen ons op de impact van ziekte en niet op ziekte zelf. Wij proberen toekomstig zorgprofessionals zich te laten richten op hoe zij mensen kunnen helpen een zinvol bestaan te laten leiden in plaats van puur de ziekte te bestrijden.

Het Institute for Positive Health (iPH) ondersteunt ons in het verwerken van positieve gezondheid in ons onderwijsprogramma. Daarnaast proberen we elkaars netwerk in te zetten om zowel iPH als Mens Achter de Patiënt met een groter publiek te kunnen delen.

 

Compassion for Care
Compassion for Care wil de balans tussen ziel en zakelijkheid in de zorg herstellen omdat het één niet zonder het ander kan. Het doel is iedereen in de zorg bewust te maken van de kracht van passie / bevlogenheid, zelfcompassie en compassie voor een duurzaam zorgmodel. Ze willen mensen, van de RvB tot en met de receptioniste, bewust maken van dat zij zelf de sleutel in handen hebben en vandaag al binnen hun eigen invloedssfeer die verandering in kunnen zetten. De mensen zijn immers het systeem en elke kleine verandering kan het hele systeem in beweging zetten.

Compassion for Care probeert, in samenwerking met Mens Achter de Patiënt, bij te dragen door te werken aan onze drie pijlers: community, educatie en onderzoek, zoals verwoord in haar charter.

Meer informatie via www.compassionforcare.com

 

CfC