Mensgerichte zorg door mensgericht onderwijs ENG
Raad van Advies

Mens Achter de Patiënt is klein begonnen, maar wordt inmiddels met de dag groter. Om dit alles in goede banen te leiden, mogen wij van onderstaande kanjers regelmatig advies ontvangen. Wij zijn ontzettend trots en dankbaar dat zij hun expertise met ons willen delen met als gezamenlijk doel: mensgerichter onderwijs en daarmee mensgerichtere zorg!

Please specify image url

Jan van Dalen, PhD, Universitair onderwijsmaker

Jan heeft jarenlange ervaring binnen het medisch onderwijs, voornamelijk binnen het onderwijs en beoordeling van communicatievaardigheden. In 2012 heeft Jan van Dalen de Grote Onderwijsprijs van de Faculty of Health, Medicine and Life sciences van Maastricht University in ontvangst mogen nemen, vanwege zijn vele hoge waarderingen voor zijn rollen en functies in het onderwijs. Inmiddels is Jan met welverdiend pensioen, maar draagt met zijn jarenlange ervaring nog regelmatig bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Portefeillehouder: Onderwijs
Please specify image url

Jo Maes, Huis Voor de Zorg

Jo Maes heeft een lange staat van dienst in de gezondheidszorg en is thans directeur van het Huis voor de Zorg, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor zorgvragers in Limburg. Jo richt zich op de mens als subject, als ik in zijn verschillende rollen. De rol van zorgvrager is er een van. Mensen zijn niet alleen zorgvrager, ze zijn patiënt, werknemer, familielid, verzekerde, student, burger en maken graag deel uit van gemeenschappen. Jo vindt het belangrijk dat de beroepskrachten van morgen verder leren kijken dan alleen de patiëntenrol. Mens Achter de Patient raakt de fundamentele kern van de kwalitatieve verbetering die in de zorg en het sociale domein te maken zijn. Als ik mijzelf in de spiegel kijk begrijp ik de ander ook beter. Met zijn expertise en uitgebreide netwerk in de wereld van patiënten- en cliëntenorganisaties staat hij pal voor de doelen van Mens Achter de Patiënt en zet zijn Huis voor de Zorg mankracht en middelen in om het werk van Mens achter de patient mogelijk te maken.

Portefeillehouder: Patiëntenperspectief
Please specify image url

Ruben Zelissen, Vitale Netwerken

Ruben heeft een achtergrond in de Gezondheidswetenschappen en is o.a. werkzaam geweest bij de NZa en Brink& (zorgadviseur). Hij heeft veel affiniteit met de zorgsector en is initiatiefnemer van Vitale Netwerken, met als doel samen bouwen aan een vernieuwd, mensgericht zorgstelsel. Want, stelt hij, zorg vanuit de menselijke maat is beter en efficiënter. Zijn kennis van niet alleen de zorgsector, maar ook zijn expertise binnen het ondernemingschap draagt bij aan de ontwikkeling van Mens Achter de Patiënt.

Portefeillehouder: ondernemingschap
Please specify image url

Edmond Öfner, Own Your Energy

Edmond Öfner heeft als klimmer en cameraman op de top van Mount Everest gestaan en veel andere Himalayareuzen beklommen. Edmond is eigenaar van Own Your Energy en heeft ontzettend veel ervaring met het geven van presentaties, workshops en verandertrajecten bij organisaties. Edmond is een mix van een bezield spreker en inspirator, maar bovenal ook trainer, gids en coach. Zijn expertise en bijdragen zijn ontzettend waardevol en dragen bij aan de inspiratie en voortgang van Mens Achter de Patiënt.

Portefeillehouder: symposia en voordrachten